İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

DökmeciParke, çalışanlarına “önce insan” olarak değer verir. Çalışanların sahip oldukları hak ve özgürlüklere saygı duyar. Etik değerler DökmeciParke için önemlidir ve tüm çalışanlara bu felsefe doğrultusunda davranılır. DökmeciParke, sahip olduğu bu şirket kültürünü sürekli hale getirmeyi amaçlar.

DökmeciParke, değişime ve yeniliğe açık, teknolojik gelişmelere adapte olabilen, sürekli büyüme ve gelişme hedefinde olan bir şirket olarak çalışanlarından da aynı bakış açısını bekler ve bu hedefler doğrultusunda onları destekler.

DökmeciParke; topluma, yasalara, ahlaki değerlere, iş güvenliği kural ve uygulamalarına ve taahhüt ettiği kalite standartlarına öncelik verir. Tüm çalışanlarından bu öncelik esası ile hareket etmelerini bekler.

DökmeciParke, hayatın her anında çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, onların ailelerine ve topluma değer katmayı hedefler.

İş Güvenliği Politikası

DökmeciParke’nin en önemli amaçlarından bir tanesi, çalışanlarına sağlıklı, huzurlu, mutlu bir çalışma ortamı sağlamak ve tercih edilen bir işyeri olmaktır. DökmeciParke bu amacına ulaşabilmek için öncelikle işin ve işyerinin herkes için güvenli bir yer olması gerektiğine inanır. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerekli her türlü önlemi alıp, çalışanlarının beden ve ruh sağlığını korumalarına yardımcı olmaya çalışır.

İnsan Kaynakları Gücü

En büyük gücü “Duygusal Sermaye’’si olan DökmeciParke, 20’e yakın nitelikli iş gücü ve bölgede en kaliteli hizmet fırsatı sağlama potansiyelinin her zaman gururunu yaşadı. DökmeciParke, çalışanlarını hem meslek hem de kişisel gelişim anlamında destekleyerek İnsan Kaynakları gücünü gelecek plan ve stratejileri doğrultusunda oluşturur. Firma, “DökmeciParke ailesi”ni çalışanlarının ailelerini de kapsayan büyük bir güç olarak görür.

İşe Alım ve Yedekleme Planı

İşe alım süreçlerinde pozisyonlara özgü farklı test ve envanterler uygulanır. Aynı zamanda yönetici ve üstü pozisyonlardaki tüm işe alım süreçlerinde “değerlendirme merkezi” uygulaması ile ekipler için en doğru liderlerin seçilmesi hedeflenir.

DökmeciParke için doğru aday yaklaşımının yanı sıra, adaylar için doğru iş felsefesi, firmanın en büyük farkını oluşturur.

Eğitim ve Gelişim

DökmeciParke, şirket ihtiyaçlarını ve çalışanların mesleki ve bireysel gelişimlerini karşılamak için gerekli eğitim ve gelişim desteğini sağlamayı amaçlar. Çalışanlar teknik ve kurumsal eğitimlerle, kişisel gelişim projeleriyle desteklenir.

Değerlendirme Merkezi Çalışması

DökmeciParke, geri bildirim kültürüne ve bunun gelişime etkisine inanır. Firma bunun için, çalışanlarının güçlü alanlarını keşfetmelerine destek olmak, onları geleceğe hazırlamak ve şirket içerisinde potansiyellerini doğru yönetmek amacı ile Değerlendirme Merkezi Uygulamaları yürütüyor. Metodoloji olarak -tüm dünyada kabul görmüş sistematikler doğrultusunda ve yönetim ekibi öncelikli olmak üzere- tamamen bağımsız ve uluslararası akreditasyona sahip firmalar ile iş birlikleri geliştiriliyor.

Performans Yönetim Sistemi

DökmeciParke Performans Yönetim Sistemi, şirket stratejileri doğrultusunda belirlenen hedeflerin, tüm iş seviyelerinde yaygınlaştırılması ve bu ortak hedefler doğrultusunda çalışanların performanslarının en üst seviyeye çıkarılmasını amaçlar.

DökmeciParke’de herkes aynı hedef için koşuyor!

“Hedef belirleme ve hedef yayılımı”, “hedef takibi”, “ara dönem değerlendirmeleri”, “sene sonu değerlendirmeleri” ve “geri bildirim”, DökmeciParke Performans Yönetim Sistemi’nin süreçlerini oluşturur.

Sene başında DökmeciParke’nin stratejik hedeflerinin belirlenmesinin ardından, Yönetim Kurulu’nun yönlendirmesi doğrultusunda, İcra Kurulu ve yönetim takımı ile tüm alt seviyelere kadar hedef yayılımı yapılır.

Sene başında yöneticiler ve çalışanlar arasında gerçekleştirilen hedef belirleme görüşmesi ile çalışanların yıllık hedefleri belirlenir. Bu hedeflere ait gerçekleşmeler yıl içerisinde izlenir ve düzeltici önlemler alınır.

Sene sonunda çalışanların ilgili yöneticileriyle bir araya gelerek performans değerlendirme ve geri bildirim görüşmesi yapmaları sağlanır.

Geri bildirim görüşmesinin çıktısı olarak çalışanların bireysel gelişim planları oluşturulur. Hedef gerçekleşmeleri ışığında personelin başarıları ölçülür ve ödüllendirilir. Performans Yönetim Sistemi’nin çıktıları, ücretlerin belirlenmesi ve terfiler için girdi oluşturur.